یکشنبه, 04/11/1396 - 11:05 lorestan-admincb

دهه 60

 اخیرا به وسیله برخی بلندگوها دهه 60 را مورد حمله قرار میدهند جای شهید و جلاد عوض نشود