دوشنبه, 02/20/1395 - 20:39 lorestan-admincb

انسان ۲۵۰ ساله | امام حسین علیه‌السلام و واجب بزرگ اسلامی

انسان ۲۵۰ ساله | امام حسین علیه‌السلام و واجب بزرگ اسلامی

امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بنای نظام و جامعه اسلامی، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ ‌در جامعه اسلامی است، انجام دهد. این از طریق قیام و از طریق امر به معروف و نهی از منکر است؛ بلکه خودش یک مصداق ‌بزرگِ امر به معروف و نهی از منکر است. البته این کار، گاهی به نتیجه حکومت میرسد؛ امام حسین برای این آماده بود. گاهی ‌هم به نتیجه شهادت میرسد؛ برای این هم آماده بود.‌ ۱۳۷۴/۳/۱۹